Dátové siete

Spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. sa zameriava aj na štruktúrovanú kabeláž a optické siete. Práca s dátovými sieťami zahŕňa návrh, realizáciu a validáciu metalických štruktúrovaných kabeláži. Vďaka odborne školenému personálu ponúkame aj certifikačné merania týchto sietí, zváranie optických vlákien, ale aj opravy už položených optických vedení, ktoré boli poškodené.

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler