Oddelenie obnoviteľných zdrojov Bioplyn

Zobr. počet
Meno Pozícia Mobilné číslo
Milan Ďurček riaditeľ oddelenia 0915 696 046
IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler