O nás

Založeniu spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o. v roku 2011 predchádzalo fungovanie spoločnosti  IMAO electric, s.r.o., ktorá reagovala na požiadavky svojich zákazníkov. Dnes sú obe firmy súčasťou skupiny IMAO. Firma OSMONT elektromotnáže, s.r.o. so sídlom na Mládežníckej ulici v Považskej Bystrici  ponúka zákazníkom komplexné služby v oblasti elektroinštalácií. Okrem toho sa firma zameriava na výrobu vlastných rozvádzačov pozostávajúcich z kvalitných komponentov od svetových výrobcov. Portfólio služieb dopĺňajú práce na verejnom osvetlení, bezpečnostné a kamerové systémy a tiež projekty z obnoviteľných zdrojov, z ktorých má spoločnosť bohaté referencie nielen doma, ale aj v zahraničí.

Cieľom firmy OSMONT elektromontáže, s.r.o. je uspokojiť zákazníkov, ktorí vyžadujú dodávku komplexných služieb od vypracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu diela, až po samotný servis. Firma disponuje vlastným projektovým oddelením, realizačným tímom, ktorého riadenie vedú skúsení projektoví manažéri. Servis zabezpečuje samostatné stredisko, ktoré funguje nepretržite počas celého roka. Pre svojich zákazníkov spoločnosť zabezpečuje monitoring zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Administratívny servis zabezpečuje komunikáciu výrobcu energie s orgánmi štátnej správy prostredníctvom zmluvne dojednaných podmienok.

 

Spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 a tiež kvalifikovaným partnerom Stredoslovenskej energetiky, a.s. na elektromontážne práce do 35kV. 

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler