Technický servis

Servisné stredisko spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o. zabezpečuje odborný servis elektrických zariadení. V prípade vyskytnutia poruchy je možné kontaktovať hotline linku a privolať odbornú pomoc k sprevádzkovaniu zariadenia. Na základe servisných zmlúv, ktoré sú automaticky ponúkané všetkým zákazníkom je možné zabezpečiť vyslanie zásahu na miesto poruchy v čo najkratšom čase, najneskôr však do 24 hodín. Servisné stredisko spoločnosti sa stará aj o pravidelné servisné prehliadky zariadení, ktoré stanovujú príslušné zákony a technické normy. Po vykonaní revízie získa zákazník revíznu správu, na základe ktorej môže ďalej bezpečne prevádzkovať svoje elektrické zariadenie.

Servisné stredisko vykonáva servis a revízie zariadení pre:

- fotovoltaické zariadenia,

- bioplynové stanice,

- trafostanice,

- verejné osvetlenie,

- aktívne bleskozvody a iné.

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler