Bioplynové stanice

Bioplynová stanica je zariadenie slúžiace na premenu organického odpadu na elektrickú energiu. Výstupom tohto zariadenia je bioplyn, ktorý sa pomocou kogeneračnej jednotky spaľuje, a tak vzniká elektrická energia, ktorú je možné využiť v domácnostiach vďaka napojeniu stanice do distribučnej siete. Mimo elektrickú energiu vzniká pri spaľovaní bioplynu i odpadové teplo, ktoré je možné využiť na vykurovanie kancelárskych či hospodárskych budov. Proces kvasenia organického odpadu okrem bioplynu vytvára aj takzvaný digestát, ktorý je využiteľný v poľnohospodárskom priemysle ako vysoko kvalitné a výživovo hodnotné hnojivo. Bioplynové stanice patria k najekologickejším zariadeniam na výrobu elektrickej energie aké v súčasnosti poznáme.

 

Správne a riadne fungujúce elektrické časti bioplynovej stanice sú predpokladom pre maximálne využitie potenciálu jej výroby. Vďaka pravidelnému servisovaniu a revidovaniu elektrických častí je zabezpečená účinnosť zariadenia a taktiež jeho bezpečnosť. Rovnako ako pri fotovoltaických systémoch aj k bioplynovým staniciam dostávajú zákazníci možnosť objednať si technický a administratívny servis celého zariadenia. 

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler