Fotovoltaika

Fotovoltaické systémy slúžia na premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Tú je následne možné využiť rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je priame využitie vyrobenej energie na napájanie zariadení a spotrebičov v domácnosti. Na miesta bez prípojky k elektrickej sieti je možné využiť takzvané off-grid systémy, ktoré fungujú na princípe ukladania vyrobenej energie do bezúdržbových batérií, z ktorých je neskôr možné čerpať potrebnú elektrickú energiu. Ďalším využitím fotovoltaických panelov je výroba elektrickej energie napojenej priamo na boiler, v ktorom je možnosť zohrievať vodu na prednastavenú teplotu.

 

Skupina IMAO má bohaté skúsenosti s inštaláciou fotovoltaických systémov a výstavbou fotovoltaických parkov. Pre zmluvných zákazníkov je zabezpečený servis a taktiež možnosť využiť administratívny servis k prevádzkovanému systému. 

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler