Verejné osvetlenie

Aj vďaka podpore zo štátneho rozpočtu a európskych fondov v súčasnosti mnoho miest a obcí pristupuje k výmene verejného osvetlenia, ktoré v mnohých prípadoch presluhuje už niekoľko rokov. Výmene verejného osvetlenia predchádza mnoho úkonov, vrátane vypracovania kompletnej projektovej dokumentácie. Spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. ako člen skupiny IMAO realizovala niekoľko desiatok takýchto projektov a v oblasti výmeny verejného osvetlenia má preto bohaté skúsenosti. Nakoľko spoločnosť disponuje vlastnou plošinou a potrebným technickým i softvérovým vybavením, zákazníci nepotrebujú pri rekonštrukcii verejného osvetlenia osloviť nijakých ďalších dodávateľov. 

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler