IT oddelenie

Zobr. počet
Meno Pozícia Mobilné číslo
Štefan Plačko vedúci oddelenia IT 0948 529 980
IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler