Projektové oddelenie

Zobr. počet
Meno Pozícia Mobilné číslo
Ing. Viliam Mandúch projektant 0907 778 195
Ing. Matúš Dudík technik osvetlenia 0905 809 832
IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler